Iungsdalshytta til Kongshelleren

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ska19)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  15,0 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Iungsdalshytta

Vestover fra hytta og på helårsbru over Iungsdøla og til stiskillet til Raggsteindalen og Storestølen. Herfra sørvestover opp i fjellsida til Skarvåne som steingås. Videre mot vest og inn i vestre Iungsdalen og opp til austre Volavatnet. I grov ur på nordsida av Volavatna. Volavassbekken krysses ovenfor Kongshellervatnet, ned til vannet og fram til hytta.

Fra Kongshelleren

Fra hytta går stien nordover langs elva noen meter før den svinger østover ved Kongshellervatnet før sdenen går videre langs vestre og austre Volavatnet i grov ur ved foten av Volavasseggi. Forbi stidele for umerket rute mot rv50. Stien går gjennom vestre Iungsdalen og passerer elva Skårvåne som steingås før stien svinger nordover. Ned til stidelet for ruta til Storestølen og Raggsteindalen, videre på helårsbru over Iungsdøla og fram til Iungsdalshytta.
Annonse