Stigstuv til Rauhelleren

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har126)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  13,6 km
  4 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Stigstuv

Østover på sørsida av Stigstutua og på nordsida av Holmetjønnan. I østenden av vannet, der Store Nordmannsslepa tar av mot Tormodbrotet, ligger ruinene av Holmetjønnlægret. Her fins det i allefall en varde som trolig er minst 2000 år gammel. Bekken steingås i oset. Videre over Tormodfloti og mot de markerte Raudhellerskoran, stidele til Skaupa og Halnefjorden her. Under Rauhellerskorane med fint ekko og muligheter for å se fjellvåk. Vid utsikt over Langesjøen der Rauhelleren ligger vakkert til på gressvoller.

Fra Rauhelleren

Opp under Raudhellerskoran med fint ekko og mulighet for å se fjellvåk. Forbi stidelet mot Skaupa og over Tormodfloti ned til Holmetjønnan. Bekken steingås i oset. Ovenfor stien der den svinger langs vannet ligger ruinene av Holmetjønnlægret. Mot Stigstutua til hytta.
Annonse