Mårbu til Rauhelleren

Ansvarlig: DNT Drammen og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (har17v)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  20,5 km
  7 timer
 • Sesong
  Des - mar

Fra Mårbu

Kvistet fra mars til over påske. Over Langesjøen mot Geitvassdalen. Over Reinavatnet opp mot Krossvasshovda som rundes på nordsida. Utover Kosadalen forbi rutedele mot Lågaros til Mår.

Samme vei tilbake til Mårbu:
Vanligvis kvistet fra begynnelsen av mars og ut april. Til rutedelet mot Lågaros ved vestenden av Mår. Så mot nordvest opp Kosadalen, på nordsida av Kosadalsvatnet og innover Grøntjønndalen. Videre nord for Krossvasshovda over Reinavatnet og fram til Langesjøen med hytta på nordsida.


Sommerrutebeskrivelse (ikke inntegnet på kartet):
Start fra Mårbu
Mot nordvest og på sommerbru over Skjorteåe og forbi stidelet til Lågaros. Videre forbi Søre Kosadalssætre og opp Grøntjønndalen. Slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses ved Krosvasshovda. Fin utsikt. Slakt ned til Lågen og stidelet til Lågaros. Videre mot nordvest over Lågen på helårsbru ved Festningstjønne og opp Reinvassdalen og til stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen og ned til helårsbrua over Djupa ved Hansbu. Mange klopplagte partier over myrene her. Til stidelet til Heinseter og Åan på nordsida av Djupa og så sørvestover til Rauhelleren.

Start fra Rauhelleren
Langs Langesjøen til oset av Djupa ved Hansbu. Over helårsbrua og forbi stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen og ned Reinvassdalen til helårsbrua over Lågen i Geitvassdalen. Mange klopplagte partier over myrene her. I slak stigning opp mot Krossvasshovda der slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses. Ned Grøntjønndalen forbi Kosadalssætre og stidelet til Lågaros. På sommerbru over Skjorteåe og til turisthytta.
Lang rutebeskrivelse
For å unngå tre bløte partier over Langesjøflot, følges stien mot Solheimstulen ca. 600 m. Her tar sti skrått av retning Reinåvasshovda, som passeres på et platå vest av toppen. Videre svinges etter hvert ned mot Geitvassdalen og vardestien over hengebrua.

Fra Rauhelleren

Kvistet fra mars til over påske. Over Langesjøen mot Geitvassdalen. Over Reinavatnet opp mot Krossvasshovda som rundes på nordsida. Utover Kosadalen, forbi rutedele mot Lågaros og bort til Mårbu.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse