Raggsteindalen til Geiterygghytta

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Raggsteindalen til Geiterygghytta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ska11)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  16,6 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Raggsteindalen

OBS! Raggsteindalhytta stengt.

Vestover på veien til stien tar av opp Sledaskaret. Opp og vestover på sørsida av Syningshovda til stidelet for lokaltmerket til Storestølen på Ynglesflate. Ikke skilt eller skiltstolpe her. Videre nordvestover til helårsbrua over Skarvåi og inn i et lite dalføre og ned til Kittilbuflaten. Bekken like før veien krysses på sommerbru. Videre på anleggsvei (stengt for biltrafikk) opp til Geiterygghytta.

Fra Geiterygghytta

På anleggsvei stengt for biltrafikk sørøstover til Kittilbuflaten. Videre på sti og over bekken på sommerbru. Opp gjennom et lite dalføre til nordsida av Skarvåtjørnane. På helårsbru over Skarvåi, rundt på nordsida av en liten høyde og videre sørøstover forbi Ynglesvatnet og forbi stidelet for lokaltmerket til Storestølen på Ynglesflate. Ikke noe skilt eller skiltstolpe her. Forbi Syningshovda på sørsida og ned Sledaskaret. På vei de siste par kilometrene til Raggsteindalen Turisthytte (OBS! Stengt).