Reisavannhytta (Ráisjávrihytta) til Nedrefosshytta

Ansvarlig: Troms Turlag

Reisavannhytta (Ráisjávrihytta) til Nedrefosshytta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (fin3)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  28,8 km
  10 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Reisavannhytta (Ráisjávrihytta)

Del av E1 og Nordkalottruta. Lang og krevende rute med mange vad og et bratt parti. Over bekken ved hytta på sommerbru og nordvestover til transformatorstasjonen og videre mot vest over myr. Čieknjaljohka vades. Langs kjøresporet mot sørvest mellom Holvinvárri og Áitevárri. Så mot vest ovenfor sameboplassen og mot nordvest langs Ráisluoppal. Njárgajohka vades. Videre over sandmoene sør for Boazoroavvi og mot nordvest. Noe myr gjennom skogen, tørt ovenfor skoggrensa. Inn dalen mellom Vuolavárit og Boazoaivi. Langs nordøstsida av Njuolgavárri. Ned til Miehtavággi der Miehtajohka vades. Så opp nord for Miehtavárri og ned til Luvddiidjohka som vades. Bratt ned Imobakkene til Imojohka som krysses tre ganger. Første kryssingen er enkel der elva er delt i flere løp. Den neste er grei å hoppe mens det nederste stedet er mer krevende. Så over Avvejokha på helårsbru og langs Reisaelva til helårsbru ved hytta. Gangtida er 11 t.

Fra Nedrefosshytta

Del av E1, Grensesømmen, Nordkalottruta og Historisk vandrerute Reisadalen. Lang og krevende rute med mange vad og et bratt parti. Fra hytta til helårsbrua over Reisaelva. Sørøstover opp langs elva i tildels ulendt terreng. Gjennom Bjørnehiet, på ei smal hylle 12-15 m over elva (sikring her), og på helårsbru over Avvejohka. Videre opp langs Imojohka, som krysses tre ganger. Den første er mest krevende, den neste kan hoppes, og øverste kryssinga er enklest, her har elva flere løp. Videre oppover Imobakkene. Det går sti til Imofossen som tar av både nedenfor og ovenfor Imoroavvi (skiltet). Etter hvert slakere fram til Luovddiijohka som må vades (litt stri elv). Videre slakt oppover i tørt lende fram til nordsiden av Miehtavarri og innover i Miehtavaggi. Så litt ned til Miehtajohka, som vades. Noe brattere opp til Njuolgavarri, men slakt unna på sørsiden av høydedraget. Ned i dalen mellom Vuolavarit og Boazoaivi og stort sett langs kjørespor videre. Stort sett tørt over bjørkeskogen, noe mer myr gjennom skogen. Fine sandmoer sør for Boazoaivi. Njargajohka (25-30 m brei) vades til knes. Vekslende tørre og våte strekninger langs kjøresporet videre til sørsiden av Aitevarri (litt stigning) og ned mot samenes sommerboplass ved Raisjavri. Vi følger imidlertid kjøresporet oppover i nordøstlig retning mellom Aitevarri og Hålvinvarri og videre mot Cieknaljohka. Før elva må et reingjerde krysses, og på myrene på begge sider av elva er det lagt ut nett til å kjøre på. Elva vades, og oppe av myrene tas til høyre langs vestsida av Liekkascorru. Framme ved Raisjavri følges vannkanten bort til Leamsejohka som passeres på bru. Hytta ligger rett på andre sida av elva. Gangtida er 12 t.