Imarbu til Nersetra

Ansvarlig: Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Imarbu til Nersetra

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (tnm53)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,9 km
  5 timer
 • Sesong
  Hele året

Fra Imarbu

Fra Imarbu på sti opp til grusvei, følg denne i sørøstlig retning til kryss ved kommunal vei (367). Fra denne merket sti nordøstlig retning, passerer sør for Hundhammervatnet til nordsiden av Vollvatnet. Fra Vollvatnet går stien øst til Ålmo. Følg riksvei 682 fra Ålmo til kryss Nedresæter, grusvei fra denne og opp til tunet på Nersetra.