Rysstad/Fardalen til Øyuvsbu via Brokke

Ansvarlig: DNT Sør

Rysstad/Fardalen til Øyuvsbu via Brokke

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (set31v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  17,1 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Rysstad/Fardalen

Vanligvis kvistet fra Agders vinterferie til 14. april. Stor parkeringsplass ved skisenteret ved Kvisli. Langs brøytet vei til Årekroken. Herfra opp sørvestover langs ubrøytet vei (Brokke/Suleskarvegen), delvis etter brøytestikkene som står hele vinteren, til Ivelungsvotni. Vestover over vannene og så videre sørover over fjellryggen til Øyuvsbu. OBS: Det er ferdselsforbud i området fra 15. april til 20. mai på grunn av villrein.

Fra Øyuvsbu via Brokke

Vanligvis kvistet fra Agders vinterferie (uke 8 eller 9) til 14. april. Nordover over fjellryggen og ned til den ubrøytete Brokke-Suleskarveien (knapt synlig om vinteren). Over Ivelungsvotni og så videre langs veitraseen nordøstover opp Kvislevasskaret og bratt ned til Kvislevanet og videre langs veitraseen til Årekroken dit veien er brøytet og til den store parkeringsplassen ved ved skisenteret på Kvisli/Furestøyl. OBS: Det er ferdselsforbud i området fra 15. april til 20. mai på grunn av villrein.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.