Øyuvsbu til Svartenut

Ansvarlig: DNT Sør

Øyuvsbu til Svartenut

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (set14v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  15,0 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Øyuvsbu

Vanligvis kvistet fra første helg i Agders vinteferie til og med påsken, men kvisten fjernes seinest 14. april hvert år også når påsken er sein. Ned på Øyuvsvatnet og forbi løypedelet til Gaukhei og til løypedelet til Håheller. Herfra mot nord opp dalen vest for topp 1092, over den ubrøyta veien og over nordenden av Vardsvatn og vann 1003. Videre nordover forbi Tjørndalen og øst for Halvorstjørn til Kverevatn, over vannet og inn på land i østkanten av Kverevassheii og forbi Statskogs hytte Skrubbsbu (uten navn på kartene) og opp øst for Skrubbsnuten. Så mot nordøst forbi Risåkvæven og opp over fjellryggen og slakt ned til hytta. OBS: Det er ferdselsforbud i området fra 15. april til 20. mai på grunn av villrein.

Fra Svartenut

Vanligvis kvistet fra første helg i Agders vinterferid til og med påsken, men kvisten fjernes seinest 14. april hvert år også når påsken er sein. Opp lia i sørvestlig retning, ned til Risåkvæven og videre på østsida av Skrubbsnuten til Statskogs hytte Skrubbsbu (ikke navnsatt på kartene). Over Kverevatn og opp øst for Hallvorsnuten. Videre krysses Tjørndalen, over nordøstlige delen av Vardsvatn. Fin utforkjøring til Øyuvsvatn. Løypedele til Håheller og Gaukhei. Nordøstover vannet til hytta. Det er ferdselsforbud i området fra 15. april til 20. mai på grunn av villrein.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.