Avdalen gard til Stølsmaradalen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot59)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  7,6 km
  3 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Avdalen gard

Gammet stølsvei. Bratt opp til stidelet til Gravdalen nedenfor Vårstølen. Videre bratt opp i kanten av Fuglenosi og så langs skoggrensa nordøstover forbi flere bekker. Like etter Kollhaugsbekken stidele til Vetti og videre til helårsbrua over Stølsmaradøla. Over denne og bort til hytta.

Fra Stølsmaradalen

Fra hytta bort til helårsbrua over Stølsmaradøla og så til stidelet mot Vetti. Videre på den gamle stølsveien langs dalsida i jevn høyde før man passerer øst for Fuglenosi. Herfra bratt ned til stidelet til Gravdalen og så ned til Avdalen.

Varsel

Annonse