Ljosanbotn (Mjølfjell) til Grindaflethytta

Ansvarlig: Voss Utferdslag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Ljosanbotn (Mjølfjell)

Frå veien eller frå Ljosanbotnen holdeplass (lokaltogstopp) på sti langs elva i Ljosanddalen, forbi Borgarebu og langs Borgarebuvotni på nordsida. Vidare nordover forbi Svehaugane til sommarbru over Vassetelvi, 1 km øst for Elvamotet. Stien går opp på Kvelven og ned til sommarbru over Stordalselvi. Langs vestsida av Storehaugvatnet, opp i Jøtebotnskaret mellom Såteggi og Raudeggi, dyregraver i stigningen. Vidare mot nordøst til utløpsoset av Grindafletvatni, over sommarbru og til hytta.

Fra Grindaflethytta

Frå Grindaflethytta fyl ein T merka sti austover og kryssar elveosen. Vidare går ein langs austenden av Grindafletvatnet og sørover i retning Jøtebotn. Her passerer du eit par dyregraver som ligg tett inntil stien. Du passerer Storhaugsvatnet på vestsida og ned i Stordalen og kryssar elva her. Vidare mot Heggjanuten og forbi naturreservatet Grånosmyrane. Til Borgabuvatnet og ned Ljosandalen.

Varsel

Annonse