Mårbu til Rauhelleren

Ansvarlig: DNT Drammen og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har17)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  21,5 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Mårbu

Mot nordvest og på sommerbru over Skjorteåe og forbi stidelet til Lågaros. Videre forbi Søre Kosadalssætre og opp Grøntjønndalen. Slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses ved Krosvasshovda. Fin utsikt. Slakt ned til Lågen og stidelet til Lågaros. Videre mot nordvest over Lågen på helårsbru ved Festningstjønne og opp Reinvassdalen og til stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen og ned til helårsbrua over Djupa ved Hansbu. Mange klopplagte partier over myrene her. Til stidelet til Heinseter og Åan på nordsida av Djupa og så sørvestover til Rauhelleren.

Fra Rauhelleren

Langs Langesjøen til oset av Djupa ved Hansbu. Over helårsbrua og forbi stidelet til Ulvelilægeret og Solheimstulen, og ned Reinvassdalen til helårsbrua over Lågen i Geitvassdalen. Mange klopplagte partier over myrene her. I slak stigning opp mot Krossvasshovda der slepa mellom Lågaros og Solheimstulen krysses. Ned Grøntjønndalen forbi Kosadalssætre og stidelet til Lågaros. På sommerbru over Skjorteåe og til turisthytta.

Annonse