Gjevilvasshytta til Trollheimshytta

Ansvarlig: Trondhjems Turistforening

Gjevilvasshytta til Trollheimshytta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (tnm5)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  21,1 km
  8 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Gjevilvasshytta

Turen er den mest varierte ruta i Trollheimen. På vei til pakeringsplassen ved Røstbekken, rutedele til Vassendsetra her. Inn på T-sti og opp gjennom blandingskog av bjørk og furu til snaufjellet. Flott utsikt over Gjkevillvassdalen. Langs Gravbekken til en km ovenfor samløpet ved Tverrbekken. Bekken steingås vanligvis, men må vades tidlig på sommeren og ellers ved stor vassføring ellers. Vadestaver er utplassert for å lette kryssinga. Videre langs foten av Blåhøa opp til nedre Kamtjønnin. På østsida av vannene og så bratt opp til Riarskaret. Flott utsikt til Mellomfjellet. Stidele til Vassendsetra og Bårdsgarden her. Videre på skrå ned til Fossådalsvatnet og forbi nytt stidele til Vassendsetra og Bårdsgarden nord for vannet. Så over Mellomfjellet i lettgått terreng til Skallen. Herfra bratt ned til Trollheimshytta. Det siste stykket går gjennom åpent skog- og myrterreng. Slettåa krysses på helårsbru rett før hytta. Stidele til Gråhaugen, Snota og Kårvatn ved brua.

Fra Trollheimshytta

Turen er den mest varierte ruta i Trollheimen. Over Slettåa på helårsbru rett ved hytta og forbi stidelet mot Gråhaugen, Snota og Kårvatn. Sørover bratt oppover gjennom skogen og etter hvert fjellet opp til Skallen. Flott utsikt herfra. Videre over Mellomfjellet i lettgått terreng. Forbi stidelet til Vassendsetra og Bårdsgarden og på østsida av Fossådalsvatnet. Bratt opp til Riarskardet og nytt stidele til til Vassendsetra og Bårdsgarden. Herfra ned og på østsiden av Kamtjønnin. Fra nedre Kamtjønnin dreier ruta øst langs foten av Blåhøa. Flott utsikt over dalen. Gravbekken krysses en km ovenfor samløpet ved Tverrbekken. Bekken steingås vanligvis, men må vades tidlig på sommeren og ved stor vassføring ellers. Vadestaver er utplassert for å lette kryssinga. Langs Gravbekken nedover og etter hvert ned gjennom blangingskog av bjørk og furu. Ruta kommer inn på vei 1,5 km vest for Gjevilvasshytta.