Lågaros til Rauhelleren

Ansvarlig: DNT Drammen og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har28)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  21,1 km
  7 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Lågaros

Ned i dalen nord for hytta og så opp til Vegarhovda. Videre mot nordøst øst for Skjerhølnuten og over Geitvassbekken og ned Geitvassdalen langs Lågen til stidelet til Mårbu. Herfra mot nordvest over Lågen på helårsbru ved Festningstjønne og opp Reinvassdalen og til stidelet til Ulvelilæreret og Solheimstulen og ned til helårsbrua over Djupa ved Hansbu. Mange klopplagte partier over myrene her. Til stidelet til Heinseter og Åan og så sørvestover til Rauhelleren.

Fra Rauhelleren

Fra Raudhellerhytta øst- og så nordøstover. Ved stidele til Heinseter, ta av østover og kryss elva Djupa over helårsbru. I sørøstlig retning over myrlagte områder i Reinavassdalen. Kryss helårsbru over Festningstjønne i Geitvassdalen. Forbi stidele til Mårbu, langs Lågen i sørvestlig retning, og over Geitvassbekken. Kryss fjellvei over Vegarhøgda, forbi Vegarhovdhytta, over åsen og ned mot DNT-hytta Lågaros.

Annonse