Krossbu til Skogadalsbøen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Krossbu til Skogadalsbøen

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot50)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  11,9 km
  4 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Krossbu

Fra Krossbu på T-merket sti sørover et lite stykke langs elva Bøvre. Forbi stidelet til Sognefjellshytta og videre sørover forbi Bøvervatnet og ned til nytt stidele til Sognefjellshytta. Sørover i dette stidelet og ned gjennom Vetle Utladalen. Over Steindøla og Kongsdøla på helårsbruer og videre ned til Storebrui. Stidele til Turtagrø og Fannaråkhytta her. Over Utla på helårsbru, stidele til Leirvassbu og Olavsbu på østsida. Videre sørover ned Utladalen i frodig terreng til Skogadalsbøen.

Fra Skogadalsbøen

Nordover på kløvsti til helårsbru over Utla. Stidele til Olavsbu og Leirvassbu på østsida av Storebrui og på vestsida til Turtagrø, Fannaråkhytta. Opp mot nord og over Kongsdøla og Steindøla på helårsbruer, videre opp til stidellte til Sognefjellshytta. Forbi Falkeberget og forbi nytt stidele til Sognefjellshytta og ned til Krossbu ved Sognefjellsvegen.