Rondablikk til Rondvassbu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (ron10v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  18,6 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Rondablikk

Lokal merking til Spranget, herfra DNT-kvisting. Første del er vanligvis preparert og merket fra Rondablikk åpner, med det er ikke oppkjørt over Furusjøen. Ned til Furusjøen og over denne til Glitteroset. Om det er mye overvann kan det lønne seg å følge de preparerte løypene rundt vannet. Videre langs sommerruta opp Glitterdalen. Ved Tverrhaugen opp mot nordvest og inn på merkinga fra Mysuseter ved Indretjønne. Så på veitraseen til brua over Spranget. Herfra er det DNT-kvistet. Over brua til vestsida av Store Ula. I en bue nordover og videre mot Rondevatnet. Sør for vannet kommer man opp mot ei brattside der det kan gå skred. Over Store Ula på helårsbru og et kort stykke nordover før Store Ula igjen krysses på helårsbru og videre nordover på vestsida av Lonin og så over Rondvatnet til hytta. Ikke legg ut på Rondvatnet ved oset der isen oftest er usikker eller gå inn i den sørøstligste bukta. Der er det ofte overvann. Følg heller ikke veitraseen like sør for hytta. Brattsida her er utsatt for skred. DNT-løypa fra Mysuseter til Rondvassbu er kvistet fra skolenes vinterferie i uke 8.

Fra Rondvassbu

Strekningen Rondvassbu - Spranget er DNT-kvistet. Resten av traseen er lokalt merket. Fra Rondvassbu går løypa går over isen på Rondvatnet, krysser Store Ula på bru og går deretter sørvestover på vestsiden av Store Ula. (Ikke følg veitraseen fra Rondvassbu da den første delen av denne strekningen kan være skredutsatt. Kryss heller ikke Rondvatnet ved oset eller kryss isen i den sørøstligste bukta. Her kan det være usikker is/overvann.) Store Ula krysses på nytt på bru nord for Spranget. Fra Spranget er det merket i retning Tverrhaugen, sørover gjennom Glitterdalen til Glitteroset. Det er ikke oppkjørt løype over Furusjøen. Dersom det er mye overvann, kan det lønne seg å følge de preparerte løypene rundt vannet.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.
Annonse