Gaukhei til Tjønndalen

Ansvarlig: DNT Sør

Gaukhei til Tjønndalen

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (set6v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  15,5 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Gaukhei

Vanligvis kvistet fra første helg i Agders vinterferie til og med påsken. Østover over Gaukheivatnet og opp Gaukheidalen, over Vestre og Austre Gaukheitjønni og ned til Vestre Langsvatnet og løypedelet til Bortelid. Herfra nordover og bratt opp mot Langsvassheii som rundes på nordsida og bratt ned Troddedalen til Jokleivtjønni. Videre mot nordøst over Austre Krokevatni og bratt ned lia i sørsida av Sløkjedalen og omtrent som sommerstien fram til hytta.

Fra Tjønndalen

Vanligvis kvistet fra første helg i Agders vinterferie til og med påsken. Omtrent som sommerstien forbi Stakkedalen og sørover bratt opp lia på sørsida av Sløkjedalen. Videre sørvestover over Austre Krokevatni og Jokleivtjønni. Bratt opp Troddedalen og rundt Langsvasssheii på nordsida og sørover og bratt ned til Vestre Langsvatn og løypedelet til Bortelid. Herfra vestover opp over Austre og Vestre Gaukheitjønni og bratt ned til Gaukheivatnet og fram til hytta.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.