Selhamar til Åsedalen

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag

Selhamar til Åsedalen

Om ruta

Fra Selhamar

Vanligvis kvistet i påsken. Ned på Vassøyane og nordover Raudbergvatnet og opp på østsiden av elven til store Rappavatnet. Videre mot vest delvis langs sommerruta og ned på Geitdalsvatnet. Over dette og over Veslavatnet og til Holskardet, ned til Hallsetvatnet med kvistedele til Solrenningen og Heimrestølen/Steinsland i nordøstenden av vannet. Herfra opp til Åsedalen. Som regel er det kvistet over vatnet.

Alternativ ved gode forhold og god sikt: Ta opp Dyrendal øverst i Geitdalen, gå opp over Tindafarangen og deretter noe sør og runder topp 1166 mot Sandbakkane før du renner ned. Følg sommertraséen ned til hytten. Krever erfaring med orientering.

De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.