Håheller til Taumevatn

Ansvarlig: DNT Sør

Håheller til Taumevatn

Om ruta

Fra Håheller

Ruta går fra hytta på merket stølsvei til Brokke-Sulskarveien, gå langs veien et stykke vestover til skiltet med "Taumevatn" står på høyre side. Brua over Håhellervatnet er ødelagt og kan ikke brukes.

Videre ned Anlaugdalen til Stompetjødnene og stidelet til Holmevatn og Ådneram. Herfra nordover til Taumevatn.

Fra Taumevatn

Sørover til stidelet mot Ådneram ved Stompetjørn. Videre gjennom skaret øst for Gamlefarknuten og opp Anglaugdalen der Anglaugbekken vades. Den markerte Bekkjedalsknuten passeres like før vannskillet. Stien fortsetter i frodig og lettgått terreng på sørsiden av Skjerevatni før den går over på nordsiden av Austre Skjerevatn og videre nedover Ramsdalen til fv. 45 hvor det er en liten parkeringsplass.
Når løypen treffer Brokke-Suleskardveien er det 2 kilometer langs nordsiden av Håhellervatnet fram til Håheller hytta.