Josephsbu til Kvinen

Ansvarlig: DNT Sør

Josephsbu til Kvinen

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket vinterrute (set8v)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  6,7 km
  1 dag
 • Sesong
  Des - mar

Fra Josephsbu

Vanligvis kvistet fra Agders vinteferie (uke 9) til og med påsken. Mot nord over Stora Hallvorsvatnet og opp vest for vann 877 og videre over et navnløst vann og ned på Skrubbshusvatnet. Forbi rutedelet til Gaukhei utpå vannet og mot nordvest og så vestover over vann 823. Videre vestover og ned til Langelona i elva Kvine, der elva normalt kan krysses trygt. Videre vestover i småkupert terreng med mange småvatn. Over Øyavatnet og Litla Krokevatnet oså i en bue sørover. Fin utforkjøring ned til Slåttekvævvatnet og inn på merkinga fra Haugen i Sirdal. Herfra mot sør og ned til Kvinen.

Fra Kvinen

Nordvestover, forbi løypedelet til Dunsen og opp dalen til Slåttekvævvatnet. Løypedele til Haugen i Sirdal her. Østover opp lia og i småkupert terreng forbi mange småvann til Langelona i elva Kvine. Normalt kan elva krysses trygt her. Videre østover opp til vann 823 der ruta dreier mer sørover. Ned på Skrubbshusvatnet med rutedele til Gaukhei og sørover opp på et navnløst vann og i samme retning ned på Store Halvorsvatnet til Josephsbu ved sørøstenden av vannet.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.