Krækkja til Halne fjellstova

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,1 km
  1 time, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Krækkja

Et kort stykke opp langs ruta mot Finse til stidelet. Herfra opp mot sørvest gjennom et lite skar og på sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja og opp til stidelet til Kjeldebu. Videre opp skaret vest for Halnekollen og etter hvert ned et trangt gjel til stidelet vest for Halnekollen. Herfra på umerka sti ca. 15 min ned til fjellstua ved rv. 7.

Fra Halne fjellstova

På umerka sti opp et trangt gjel og inn på T-ruta fra Stigstuv og Dyranut. Videre på vestsida av Halnekollen og ned forbi stidelet mot Kjeldebu. På sommerbru over elva mellom Drageidfjorden og Storekrækkja. Ned gjennom et lite skar til stidelet til Finse. Et kort stykke til Krækkja fra stidelet.