Mosdalsbu til Kvanntjørnsbu

Ansvarlig: Odda/Ullensvang Turlag

Mosdalsbu til Kvanntjørnsbu

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  0,2 km
  4 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Mosdalsbu

OBS Kvanntjørnsbu er stengt

Fra Mosdalsbu til vestsida av Mosdalsvatnet og forbi stidelet til Skjeggedal i nordenden av vannet og like etter forbi stidelet til Odda over Møyfallsnuten. Videre langs vestsida av vannet og fra sørenden av vannet opp Mosdalen. Ruta går et stykke opp i vestre dalsida. Bekken øverst i Mosdalen vades. Forbi stidelet til Trolltunga nær høyeste punktet og like etter forbi stidelet til Reinsnos. Videre sørover og langs vestsida av Kvanntjørn til hytta. Elva like før hytta vades. Pass opp for glatte sva. Stiene i området er stedvis lite synlig på grunn av liten trafikk og steinet terreng. Vær påpasselig og følg med på kartet.