Holmavatn - Sloaros

Ansvarlig: DNT Sør

Holmavatn - Sloaros

Om ruta

T-merket rute fra Holmavatn hytta sørover mot Bleskestadmoen. Deretter inn på en umerket sti ned mot sørvestenden av Holmavatnet, videre mot Naustdalsneset og over demningen. Derfra på umerket sti til gruset anleggsvei og et stykke på denne vegen hvor umerket sti går østover mot fylkesgrensa.
Fra fylkesgrensa er T-merket sti 6 km til Sloaros.

T-merket rute fra Sloaros-hytta i lettgått høyfjellsterreng, merket rute opphører ved fylkesgrensa. Følg deretter umerket sti vestover til anleggsveien. Videre er anbefalt trasè fra anleggsveien og over dammen, og fortsett i terrenget til man kommer inn på den T-merkede stien som kommer fra Bleskestadmoen-Holmavatnhytta.