Sørmo (Sørdalen) til Lappjordhytta

Ansvarlig: Troms Turlag

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  17,6 km
  5 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Sørmo (Sørdalen)

Fra den innerste gården, Sørmo, 3 km på grusvei (ikke inntegnet på kart, medregnet i gangtida) til Tverrelva, der det er parkeringsplass. Ruta starter ved brua over Tverrelva og følger en traktorvei som etter hvert går over i god og brei sti innover Sørdalen langs elva. Flere sideelever krysses. Like før Kjeleelva/Giebmejohka tar stien opp mot øst og krysser Kjeleelva på hengebru rett nedenfor en foss. Så skrår stien nedover mot Sørdalselva igjen. Etter ca. 2 km blir stien og merkinga borte da alt er blitt tatt av et stein- og snøskred. Her skal en imidlertid holde kurs rett sørover i dalen. Da treffer en etter hvert på merkinga igjen. Etter nok en km kommer en til ei privat bu som av og til står åpen Staggonjunneshytta. Bak denne hytta er det tett kratt av bregner og buskas og også her er merking og sti delvis borte. Her forlater stien Sørdalselva og fortsetter mot sør-sørøst til en bratt stigning, Staggonjunni. Etter denne stigningen flater det noe ut. Vel oppe på flaten krysser stien elvene Staggunjunisjohkka og Rouvdegårsa. Hvis en følger merkinga er det ikke bruer over disse to elvene, men hvis en like før elva Rouvdegårsa, tar av nedover mot høyre og følger elva ned til der den renner sammen med Staggunjunisjohkka, så er det her satt opp ei hengebru over elvene her. Etter disse to elvene fortsetter stien å stige svakt opp mot 700 moh. Når det er ca 2 km igjen til Lappjordhytta begynner stien å svinge nedover til hytta som ligger nede i skogbeltet.

Fra Lappjordhytta

Fra den minste Lappjordhytta rett mot nord og slakt oppover til Sjåframhaugen. Videre uten særlig høydeforskjell før det går slakt nedover til Staggonjunni med imponerende utsikt nordover Sørdalen. Så bratt ned fra Staggonjunni hvor Staggonjunni-hytta (privat) ligger nesten nede ved elva. Nordover langs elva, men for å komme over Kjeleelva som kan være flomstor, må en litt opp for å krysse den på ei helårsbru. De siste 4 km til Sørmo langs traktorvei. Sørdalen er en svært frodig dal med mye høgstauder.