Fra Fitjadalen (Øystese) til Vending

Ansvarlig: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om ruta

Om ruta

Fra Fitjadalen (Øystese)

Til Vending går en langs det vernede Øystesevassdraget. Det er stedvis litt bratt, men en kommer nær elven og de fine, smale fossene. Stien starter fra veienden og går opp på nordsida av Vossadalselva forbi Geitastølen (ruin) til Vossadalshola og på helårsbru over Vossadalselva. Videre opp Vossadalen, så bratt opp vestre dalside i ur og mot nord langs vestsida av Vossadalsvatnet. Over en høyde og på helårsbru over elva like sør for Fugladalen. Videre til Solheimdalsvatnet og langs vestsida av vannet i grønt og vennlig terreng, til Vendingstjørn og Vending.

Vending ligg 830 moh., har 30 senger, åpen hele året og utstyrt med proviant og alt som trengs for et godt opphold.

Rundturen Fitjadalen–Breidablik–Vending–Fitjadalen anbefales sterkt. Turen mellom de to hyttene tar ca 2,5 timer.

Fra Vending

T-merket sti fra Vending går i en bue sørover og ned til Solheimdalsvatnet, følg sti videre langs vestsida av vannet og stidelet til Breidablik. Følg videre sørover mot Fugladalen, videre langs Vossadalsvatnet på vestsiden til Vossadalen. Over Vossadalselvi på helårsbru ved Vossadalshola og på nordsida av elva forbi Geitstølen (ruin) ned til Botnane og bomveien. Herfra er det 2 t på vei ned til Øystese (ikke medregnet i gangtida).

Annonse