Oskampen til Sikkilsdalsseter

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (hul16)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  11,3 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Oskampen

Del av Jotunheimstien. Langs foten av Oskampen og ned til osen av nedre Heimdalsvatnet og over Hinøgla på helårsbru. Over veien og i sterk signing opp vestover mot Vangstulkampen og gjennom i skaret vest for toppen. Ned i Sikkilsdalen og på helårsbru over elva like før hytta.

Fra Sikkilsdalsseter

Del av Jotunheimstien. Over Sikkilsdalsåa på helårsbru. Bratt opp mot Vangstulkampen langs Såtbekken, og over ryggen vest for toppen. I nedstigningen på andre siden skrår stien østover mot osen av Nedre Heimdalsvatnet. Over Hinøgla på helårsbru, og sørøstover langs foten av Oskampen til hytta.

Annonse