Krossdalen til Kjeldebu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (har67)
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  11,8 km
  2 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Krossdalen

Fra parkeringsplassen ca. 300 m på kjerrevei før T-stien tar av mot vest oppover dalsida. Nordover, så nordøstover i småkuppert terreng. Langatjørnbekken krysses mellom to småvann. Herfra nordover forbi stidelet til Dyranut og så til hytta. Det er ca. 15 min (1 km) på stikkvei fra rv..7 til parkeringsplassen i Krossdalen (ikke medregnet i gangtida).

Fra Kjeldebu

Sørvestover til stidelet til Dyranut. Videre i samme retning til Langatjørnbekken som krysses mellom to småvann. Så mot vest og sørvest, litt opp mot et skar og sørover til Krossdalen og ned til parkeringsplassen i enden av veien. Herfra er det ca, 15 min (1 km) til rv. 7 (ikke medregnet i gangtida).

Annonse