Gaukhei til Josephsbu

Ansvarlig: DNT Sør

Gaukhei til Josephsbu

Om ruta

Fra Gaukhei

Vanligvis kvistet fra Agders vinteferie til og med påsken. Midtpartiet ble lagt om i 2014. Vestover på Gaukheivatnet forbi løypedelet til Ljosland og så forbi løypedelet til Øyuvsbu. Videre mot sørvest til enden av Gaukheivatnet og så opp og til Vestre Gaukheivatnet over dette og videre vestover til Skrubbhusvatnet og på vannet bort til ruta fra Kvinen. Videre sørover langs denne opp på et navnløst vann og i samme retning ned på Store Halvorsvatnet til Josephsbu ved sørøstenden av vannet.

Fra Josephsbu

Vanligvis kvistet i Agder vinterferie (uke 9) til og med påsken. Midtpartiet ble lagt om i 2014. Nordtover over Store Halvorsvatnet og opp vest for vann 877 og over et navnløst vann og ned på Skrubbhusvatnet. Fra rutedelet her mot øst over vannet og opp til Vestre Gaukheivatnet. Over vannet og over vannskillet i øst og ned til Gaukheivannet. Østover på vannet forbi løypedelene til Øyvsbu og Ljosland og så bort til Gaukhei.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.