Fra Surnadal via Setersetra til Vindølbu

Ansvarlig: Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Fra Surnadal via Setersetra til Vindølbu

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (tnm76)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  12,3 km
  4 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Fra Surnadal via Setersetra

Sti fra Solem (Sagatun) på østsida av RV65.

Sti opp gjennom barskog til Setersetra, selvbetjent, ulåst, ca 1 t. Fra Setersetra Bratt opp til Grytvatnet og rundt dette på østsida og så i en bue vestover opp på Bollen (fin utsikt). Herfra østover og så sørover ned i Langmarka og videre i ca. 500 m høyde i østre dalsida i Vindalen. Forbi Røsta og opp i 600 m høyde ved Stølseterbekken der Vindølbu, selvbetjent, ulåst, ligger like nord for bekken, 3.5 t fra Setersetra.

Fra Vindølbu

Kryss bekken Gryta og følg merka sti over Bollin og ned Harangsdalen. Ved gammel hytte (”Gjetarhytta”) dreier stien sørover Vindøldalen (blå) forbi Røsta seter til Vindølbu.

Ved flaumstore bekkar: Følg stien rett ned frå ”Gjetarhytta” til bilvegen. Vidare innover etter bilveg, ta av merka sti (blå) opp lia til Vindølbu.