Østerbø til Stonndalen via Klovafjellet

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Østerbø til Stonndalen via Klovafjellet

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ska16)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  18,1 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Østerbø

Dette er den letteste og raskeste av rutene til Stonndalen. Langs Aurdalsvatnet til stidelet for rutene ned Aurlandsdalen og så til helårsbrua over elva og til Vikjaneset og en km vestover langs rv. 50. Stien tar av ved åpninga til Nesbøtunnelen, går inn i Kringledalen og i kraftig stigning opp dalen til Øykjabakkvatnet. Videre sørvestover til nordenden av Berdalsvotni og så vestover over et band og i bratt slyng ned til anleggsveien som følges et kort stykke nordover til tunellåpningen der stien tar bratt ned langs elva Fossane til Rausmesdalen. Stidele htil Hallingskeid her. Fra Rausmesdalen nordover på anleggsveien og gjennom to tuneller uten lys (lykt nødvendig!) 1 1/2 t (drøyt 5 km) forbi Vetledalen til rv50 og langs denne til Stonndalen, alternativt kan man følge umerket sti på østsida av elva dette siste stykket. Ingen overnatting på Stonndalen lenger.

Fra Stonndalen via Klovafjellet

Fra Stondalen langs rv. 50 ca 1,5 km til åpninga til Berdalstunnelen. Videre 1 t (4 km) på anleggsvei forbi Vetledalen seter gjennom to tuneller uten lys (lykt nødvendig!) til Rausmesdalen. Østover ut av veien og videre bratt stigning opp på fjellet forbi vannet Berdalsvotni og til nordenden av Øykjabakkvatnet. Ca 300 m stigning opp fra Rausmesdalen. Videre nordover ned i Kringlerdalen med jevn nedstigning ca 400 høydemeter fra steinete terreng til frodige områder under skoggrensa i Aurlandsdalen. Stien svinger østover og går bratt ned til åpninga til Nesbøtunnelen på rv50. En km langs veien og østover på sti og på helårsbru over elva og rundt vannet til Østerbø.