Skogadalsbøen til Fannaråkhytta 2068 moh.

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot49)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  10,4 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Skogadalsbøen

Topptur. Bratt. Øvre del av ruta er utsatt i dårlig vær og sterk vind. På kløvsti til helårsbru over Utla. Stidele for ruter til Olavsbu og Leirvassbu på østsida av brua og på vestsida til Krossbu og Sognefjellshytta. Opp mot nordvest. Elva på østsida av Keisarpasset steingås. I Keisarpasset stidele for ruta til Turtagrø. Herfra bratt opp mot Fannaråknosi, første del av oppstigningen i uret lende, videre ofte på snøfonner. Nær Fannaråkbreen stidele for ruta over breen til Sognefjellshytta og Krossbu (fører eller brekunnskaper og breustyr nødvendig). Fin sti på platået fram til hytta på toppen, Norges høyestliggende overnattingshytte. Med lett topptursekk bruker man kortere tid enn angitt.

Fra Fannaråkhytta 2068 moh.

Topptur (bratt nedstigning). Fra Fannaråkhytta går stien østover og nedover platået. Etter stikrysset mot Fannaråkbreen blir det brattere etterhvert og stien slynger seg ned mot Fannaråkfossen. Tidlig på sommeren kan det ligge en del snøfonner her, men senere på sesongen er det steinur. Etterhvert kommer man til Keisarpasset og elva på østsida av Keisarpasset steingås. Stidelet mot Turtagrø passeres og Gjertvatnet passeres på vestsiden. Stien går ned Gjertvassdalen til Storebrui (helårsbru). Stidele for umerket rute til Vormeli passeres. Så sørover ned Utladalen i frodig terreng frem til Skogadalsbøen.

Varsel

Annonse