Fra Holmavatn til Bleskestadmoen

Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (ryf67)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  16,9 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - okt

Fra Holmavatn

Fra Holmavatn går turen vestover i lettgått høyfjellsterreng, forbi Klovsteinane mot Naustdalen. Tverråna krysses på helårsbro og stien fortsetter langs Sandvatnet fram til stidelet for ruten til Kvanndalen. Fra Sæbyggjedalen følges anleggsveien sør-østover til over dammen. Fra betongdammen bærer det ned til Reinskvelven og videre i småkupert terreng, gjennom bjørkeskog og myrer fram til Klauvskeimoen. Bare tuftene står igjen etter stølshusene her. Stidele for ruten over Meien til Breive. Elva passeres på helårsbro. Fra de fine moene går ruten over et høydedrag og fram til Bleskestadmoen.

Annonse