Mokk til Skjækerdalshytta via Stortjønnin

Ansvarlig: Nord-Trøndelag Turistforening

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  3,1 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Mokk

Opp mot sørøst rundt Svartåsklumpen til stidelet til Mokk og opp østover over Nummerein Gruvfjellet og ned til stidelet til Skjækerosstua ved Isbekktjønna. Sørover herfra forbi vestenden av Stortjønnin på østsida av Storbekktjønnin og ned til Kuliseteren. Videre på helårsbru over Skjækra/Skækherenjohke og tvers over dalen opp til hytta.

Fra Skjækerdalshytta via Stortjønnin

Vestover til helårsbrua over Skjækra ved Kulsliseteren. Over brua og mot nordvest opp på Stortjørnfjellet mellom Stortjønnin og Småtjønnin, øst for Bastubekkvola og til Isbekktjønna sør for Bruna. Videre vestover Gruvfjellet og ned til Mokk, P.