Leirvassbu til Skogadalsbøen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Leirvassbu til Skogadalsbøen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  19,0 km
  6 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Leirvassbu

Sørover langs Leirvatnet forbi stidelet til Olavsbu og videre vestover langs Gravdalstjørnene og forbi stidelet til Smørstabbrean og Krossbu/Sognefjellshytta og inn i Gravdalen. Lett nedover dalen og på sommerbru over Sandelvi ved Gravdalsdammen. Videre langs Storutla inn i Storutladalen mellom Skogadalsnosi og Hillerhø. Over elva på helårsbru ved stidelet til Olavsbu. Så vestover til stien svinger sørover inn i Utladalen. Stidele til Turtagrø, Fannaråkhytta og Sognefjellshytta/Krossbu på andre sida av Storebrui. Videre i frodig terreng sørøver til Skogadalsbøen.

Fra Skogadalsbøen

Nordover i frodig terreng i Utladalen, forbi Storebrui og stidelet til Turtagrø, Fannaråkhytta, Sognefjellshytta og Krossbu. Østover inn i Storutladalen og opp over skoggrensa. Forbi stidelet til Olavsbu og på helårsbru over Storutla. På sommerbru over Sandelvi ved Gravdalsdammen og i jevn stigning oppover dalen i stein og ur. Forbi stidelet mot Smørstabbrean og Krossbu/Sognefjellshytta, videre langs Gravdalstjørnene, forbi stidelet til Olavsbu og til Leirvatnet og Leirvassbu.