Torfinnsbu til Gjendebu

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn
Annonse

Om ruta

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (jot11)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  14,3 km
  5 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Torfinnsbu

Nordover opp Torfinnsdalen på vestsida av elva forbi stidelet til Byddin og Valdresflye lik ovenfor hytta og videre opp dalen og til sommerbrua over Torfinnsdøla etter en snau time. Nordover inn i Svartdalen på østsida av vassdraget og forbi vannskillet og over på vestsida av elva. Imponerende topper på begge sider av dalen hele veien. Videre ikke langs elva, men på ryggen vest for gjelet ned til Gjende. Etter hvert meget bratt ned mot vannet. Nedstigninga er krevende når det er vått eller glatt. Stien er lagt tilbake der den gikk tidligere og går ned i skogen like ved elva og så på helårsbru over Veslåe ganske langt nede på sletta. Fra brua nordvestover og inn på ruta fra Fondsbu og Olavsbu og på helårsbruer over de to løpene av Storåe rett før Gjendebu.

Fra Gjendebu

Fra hytta sørøstover og over Storåe på to helårsbruer og forbi stidelet til Olavsbu og Fondsbu. Videre på flatene i retning utløpet av Svartdalen. På helårsbru over Veslåe nær Gjende og deretter meget bratt opp mot Svartdalen, krevende når det er vått eller glatt. Forbi vann 1490 og 1475 i Svatdalen ved foten av Knutsholstinden og Mesmogtinden. Stien går ut Svartdalen, passerer elva Torfinnsdøla på sommerbru og følger elva nedover i jevn nedstigning til Torfinnsbu.

Varsel

Annonse