Memurubu til Gjendebu via Storådalen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  17,5 km
  7 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Memurubu

Over Muru på helårsbru og meget bratt opp over Sjugurdtinden. Viderec bratt oppover den smale fjellryggen og innover Lågtunga og Memurutunga til storvarden ovenfor Bukkelægret. Stidele her for ruta til Gjendebu ned Bukkelægret. Herfra mot vest og og etter hvert ned til den T-merkete stien fra Leirvassbu og Spiterstulen i Storådalen. På den mot sørøst ned gjennom bjørkeskog og over frodig beitemark til hytta (kveg beiter vanligvis her om sommeren). Ruta anbefales dersom man er høyderedd og vil unngå Bukkelægret.

Fra Gjendebu via Storådalen

Denne ruta anbefales dersom man er høyderedd og vil unngå Bukkelægret. Gjennom bjørkeskog og frodig beitemark langs den T-merka stien mot Leirvassbu og Spiterstulen gjennom Storådalen. Stidele like før allmenningshytta Storådalsbu. Herfra skrått opp på lia mot sørøst. Forbi høyde 1579 på sørsida og over høyde 1514 til storvarden ovenfor Bukkelægret. Stikryss med ruta opp Bukkelægret her. Videre mot nordøst innover Lågtunga, mellom Grunnevatnet og Sjugurdtinntjønne og ned over Sjugurdtinden. Meget bratt ned til Muru og på helårsbru over elva og til hytta.