Sognefjellshytta til Skogadalsbøen

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Sognefjellshytta til Skogadalsbøen

Fra Sognefjellshytta

Stien tar av i sydenden av P-plass på Sognefjellshytta. Etter ca 1,5 km forbi stidelet til Fannaråkhytta. Videre forbi Rundhaugstjønne på østsida og ned til stidelet mot Krossbu. Sørover ned i Vetle Utladalen. Steindøla og Kongsdøla passeres på helårsbruer før man kommer ned til Storebrui I Utladalen. Stidele til Fannaråkhytta og Turtagrø på vestsida av Utla og til Leirvassbu og Olavsbu på østsida. Over helårsbrua og sørover ned Utladalen i frodig terreng til Skogadalsbøen. Fin sti og forholdsvis lettgått rute. Det er lagt gangbaner i våte myrområder i Vetle-Utladalen.

Fra Skogadalsbøen

Ruta går gjennom skogen frem til til Storebrui, helårsbru over Utla. Stidele til Olavsbu og Leirvassbu på østsida av brua og på vestsida til Turtagrø og Fannaråkhytta. Så opp mot nord og over Kongsdøla og Steindøla på helårsbruer, og videre opp til stidelet til Krossbu. Nord for Rundhaugstjennet stidele til Fannaråkhytta. Videre mot nord til Sognefjellshytta. Stien er lettgått, men det er en rute med mye stigning. Det er lagt gangbaner i Vetle-Utladalen der stien går i vått myrområde.