Tjørnbrotbu til Byrtedalen (Ormekvålen)

Ansvarlig: Aust-Agder Turistforening

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  12,7 km
  4 timer, 30 minutter
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Tjørnbrotbu

Østover på gammel driftevei nord for øvre Brekkatjørni med Sæbyggjeklemsteret, noen svære stein som liksom prøver å stenge veien (Sæbygg = Setesdøl). God sti nedover Byrtedalen, som øverst er åpen. Lenger nede klemmes den sammen mellom Hestehomnuten og Simletind i nord og det mektige Kvannefjellet i sør, før den igjen utvides noe. Veien fra Øvre Byrte til Hommestøylane har to bommer. Den nederste er åpen mot betaling. Den øverste er låst. Parkering ved stølene i Ormekvålen.