Nedrefosshytta til Saraelv/Ovi Raishiin (Nordkalottstua) 

Ansvarlig: Troms Turlag

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  25,6 km
  9 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Nedrefosshytta

Del av E1 og Nordkalottruta. Merket på sørøstsida av Reisaelva/Ráiseatnu. Åpen koie (Vuommádatkoia) ved Nikolaistilla. Sørvestover til sommerbru over Vuomádatjohka. Bort til kraftlinja som følges til Reisaelva igjen. Rautusuvantojoki vades. Bekkene mellom Rautusuvantojoki og Alttarinjoki og Alttarinjoki kryssea på dårlige klopper eller vades (krevende i flom) mens Cissaldat steingås. Grov ur ved elvekanten ved Sieimma. Litt sør for Furuholmen kommer merkinga inn på veien til Saraelv som følges ca. 2 km. Så ca. 2 km på sti og 1 km på vei siste stykket til Saraelv. Herfra ev. 16 km på vei videre til Sappen. Reisadalen er svært frodig slik at stien ofte er blir overgodd og ikke er så lett å følge.

Fra Saraelv/Ovi Raishiin (Nordkalottstua)

Del av E1, Nordkalottruta og Grensesømmen. Fra der veien svinger inn på tunet til Saraelv går en mindre, men kjørbar vei rett fram til båtplassen, ca 800 m lenger innover. Underveis tar også skogsveien innover dalen opp til høyre. Fra båtplassen starter stien langs elva. Etter litt over to kilometer kommer stien inn på skogsveien som følges i nesten to kilometer til stien tar ned til venstre. I flomtida kan deler av stien være oversvømt, så da vil det være best å bruke veien den første biten fra Saraelv også. Fra der stien forlater veien går den ned til elvekanten og følger elva hele veien innover dalen. Litt før Sieimma er det litt krevende pga. grov ur helt ned til elva. Ved Sieimma kommer ruta inn i Reisa nasjonalpark. Stien krysser noen sideelver av ulik størrelse. Cissaldat deler seg i flere småbekker som steingåes. Alttarinjoki og Rautosuvantojoki krysses på dårlige klopper eller vades (krevende i flomtida). Underveis passere vi Mollisfossen på andre sida av Reisaelva, og får et storslagent utsyn til fossen. Også et kort parti med ur litt lenger inn, og må krysse Vuomadatjohka på klopp før vi tar ned til Reisaelva igjen og kommer da snart til ei åpen koie med to overnattingsplasser. Herfa og opp til Nedrefosshytta er det ca 6 km. På hele strekningen fra Saraelv til Nedrefosshytta stiger dalen ca 50 m.