Ustaoset til Krækkja

Ansvarlig: DNT Oslo og Omegn

Om ruta

Fra Ustaoset

Vanligvis merket når Krækkja er åpen og Usta er farbar. Lokalt merket til Monsbuhæe. Herfra DNT-kvistet. Mot sørvest over vannet forbi løypedelet til Verpestølen og Tuva og så til Hornebustølane. Herfra mot sørvest opp på vidda og til løypedelet til Haugastøl og Tuva øst for Steinkulpen. Videre i samme retning over Monsbuhæe og inn på ruta fra Tuva til Krækkja og langs denne vestover. Forbi rutedelet til Haugastøl (ikke alltid merket) vest for Monsbunuten og til Lægereidstølen og over rv. 7. Videre over Ørteren og forbi løypedelet til Haugastøl her og over på Storekrækkja øst for Svonuten og til rutedelet til Fagerheim og bort til Krækkja.

Fra Krækkja

Fra hytta går løypa ut på Storekrækkja og til løypekryss hvor løype tar av til Fagerheim. Løypa går nordøstover, krysser eidet mellom Svonuten og Kristennuten og går deretter ut på isen på Ørteren. Et stykke ut på vannet er det løypekryss hvor en løype går rett nordøst til Haugastøl og den andre går i østlig retning mot Rv 7 og Lægreidstølen. Løypa går videre på sørsiden av Monsbunuten og til løypekryss nord for høyde 1275. Hit er det DNT-merket. Herfra lokal merking til Ustaoset. Løypa går videre til Steinkulpen, nytt løypekryss, og deretter i retning Hornbustølan og ut på isen på Ustevatn.
De fleste rutene i fjellet i Sør-Norge blir merket til påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket.
Se dnt.no/vintermerking for mer informasjon.