Saraelv/Ovi Raishiin (Nordkalottstua) til Somashytta

Ansvarlig: Troms Turlag

Om ruta

 • Område
 • Type
  Merket sommerrute (undefined)
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  29,9 km
  10 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Fra Saraelv/Ovi Raishiin (Nordkalottstua)

Del av E1 og Nordkalottruta. Nordvestover på vei over Saraelva/Čárajohka. Stien tar opp der en sidevei tar av ned til Reisaelva/Ráiseatnu. Bratt opp lia nord for Saraelva/Čárajohka. Forbi kanten av det dype elvejuvet og videre mot vest opp i skogen i nordsida av Stuoraskáidi. Så mot sørvest til Meahccevárri. Rundt Skáidecohkka på vestsida og så mot sør til de to 751-vannene der Čiknajohka krysses. Videre mot sør i vestre kant av Stuora Gulpooaivi. Så mot sørøst inn Čoalbmevággi. Inn på kjørespor nordøst for Čoalbmejâvrrit og langs dette. Så over bekken fra Jeartnejávri og videre mot sør og over ny bekk. Opp og over i vestre kant av Nahpat og ned i dalen der Raphesjohka vades. Over myr og mellom rullesteinsåser til hytta ved nordvestenden av Somájávri.

Fra Somashytta

Del av E1 og Nordkalottruta. Fra Somashytta tas i nordnordvestlig retning mellom rullesteinsåser og tørrmyrer slik at vi kommer på vestsiden av Suolojavri. I samme retning til Rahpesjohka som steingåes på bredt delta. Skal nå opp til vestenden av Nahpat med fin utsikt framover. Gradvis nedover mot innerenden av Coalbmevaggi og krysser dalbunnen og bekken fra Jeartnejavri. Kommer da inn på kjørespor utover moene på østsiden av Coalbmejavrrit. Ved utløpet av vannet tar vi av fra sporet og begynner slak stigning opp mot skaret ved Unna Gulpo-oaivvas. Noe steinete ned mot dalsøkket på andre siden av skaret, og stien fortsetter videre langs vestskråningene av Stuora Gulpo-oaivvas. Vi dreier etter hvert mer mot nord og passerer like øst for Ciknavarri og vest for vannene nordenfor. Blir nå stigning opp mot vestsiden av Skaidecohka med flott utsyn vestover. Dreier etter hvert mer mot nordøst og etter neste rygg brattere ned mot kryssing av markert elveleie. Deretter slakere ned mot innsiden av Meacchevarri og videre bort og ned til Meahccejohka som steingåes. Vidt og åpent med fin utsikt nordover etter passering av elva før vi tar brattere ned på nordsiden av Stuora Skaidi. Reisadalen åpner seg på dalkanten og det blir stedvis brattere ned gjennom skogen i mer østlig retning. Krysser et flatere parti før vi runder nordsvingen av Sarajohka. Vi nærmer oss elva og kommer fram på kanten til juvet ved Sarafossen. Videre bratt ned til veien. Ta til høyre og ca 800 m innover til Saraelv