Vassfjellet (Til Topps 2021)

Annonse

Om stedet

Trondheimsmarkas høyeste punkt og gir en majestetisk utsikt over store deler av regionen. Naturlige startsteder er Vassfjellet skisenter som gir en bratt tur, men det er lett å følge løypetraseene. Starter man fra Skjøla eller Tanem er det litt lengere, men slakere å gå. Fra Skjøla går det sti sørover mot Damtjønna, derfra kan man følge høydedraget over Reinslettdalsåsen. Det går en traktorvei/sti fra grustaket ved Tanem skole oppover mot Reinslettdalsåsen, deretter sørvestover mot toppen. Alternativt på østsiden av toppen og bratt vestover mot sørsiden av toppen. Det er også fint å starte på Løvset i Melhus og følge stien opp via Vassfjellhytta. Starter man fra Kvål er det mulig å følge vei opp, kanskje et alternativ for en «fresk» sykkeltur. Buss til Klæbu, Melhus eller Kvål. Fullt turforslag finner du her: https://www.ut.no/tur/2.4956/

Slik kommer du deg dit

Fant ingen stoppesteder i nærheten.
Annonse