Steinalderstien på Middagskarheia

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,4 km
  1 time
  En vei
 • Sesong
  Mar - okt
Starten på stien og parkeringsplassen er nå (juni 2013) flyttet et stykke lenger nord. Den nye delen av løypa er merket med rød maling. Løypa er ellers merket med røde gummikuler på jern boret i fjell. Noen av disse har mistet mye av sin farge i årenes løp, og kan være litt vanskelig å få øye på. Man kan hele tiden se fra merke til merke.

”Da de første menneskene kom hit ut, fantes bare tre bratte fjelløyer - Søla, Vegafjellene og Kjul. Et nakent, blågrått landskap som enda ikke hadde fått tilbake fargen etter istidens knugende grep. Havnivået var ca. 75 m høyere, og de mer enn 6000 øyene som i dag beskytter strendene var havbunn. Det var åpent hav til alle kanter.

Farvannet rundt Vega var et av steinaldermenneskenes beste fangstfelter. Det er funnet flere boplasser. Den eldste i dette området er fra ca. 7600 år f.Kr. Da sto havet ca. 60 m høyere enn i dag, og landskapet var nokså forskjellig. Vi har laget en løype som passerer flere av boplassene. Det er satt opp skilt som gir det et inntrykk av hvordan menneskene har innrettet seg i dette landskapet gjennom mer enn 4000 år.

En rundtur langs løypa vi har anlagt over Middagskarheia vil gi deg et nærmere innblikk i steinaldermiljøet. Stien er litt røff - du trenger nok turfottøy for å ha en behagelig tur. Vi har montert skilt på lave sokler for at de ikke skal vises for godt, du vil kanskje ta bilder?” (Kilde: Hein Bjartmann BjercK: Vega - opplev steinalderøya)

Dette er noe av det du kan se underveis langs steinalderstien:
- Hammaren, ca. 5500 år gammel hustuft.
- Den naturlige havna øverst i Middagskaret.
- Fangststasjonen Middagskarheia 1, 9600 år gammel.
- Middagskarheia 2, ca. 8500 år gammel fangststasjon.
- Plyndret gravrøys fra jernalderen.
- Åkvikskaret 1, ca. 5500 år gammel boplass.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fylkesvei 84 mot Eidem. Ta av hovedveien på Vika, mot Hestvika (skiltet viser fornminne). Parkering og informasjonstavle før åkrene ned mot bukta i Åkvika.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.