Dyregravsløypa

Annonse

Om turen

Beskrivelse:

På parkeringsplassen finnes det to informasjonstavler og et utstillingsmonter. Den ene av tavlene har generell informasjon om kulturminner i Folldal med QR koder for ytterligere informasjon. Den andre tavlen gir informasjon om et meget stort fangstannlegg, som er en av Folldal kommune sine viktigste arkeologiske kulturminne. Utstillingsmonteret viser en tredimensjonal terrengmodell med markeringer av hele dyregravsanlegget.

Historisk oversikt:

Helt siden de første menneskene vandret inn i det som i dag er Norge, var effektiv jakt og fangst nødvendig for å overleve. Akkurat når jegerne fant ut at groper i bakken kunne være en praktisk måte å fange elg eller rein på, vet vi ikke, men det finnes sikre dateringer tilbake til ca 1500 f. Kr.

Fangstgroper for elg er et av skogens mest karakteristiske kulturminner. Selv om ikke alle fangstanleggene vi finner var i bruk samtidig, viser disse kulturminnene at det i perioder må ha vært stor aktivitet i skog- og fjellområdene i Folldal.

Følg stien, og du vil få se ei fangstgrop. Den er en del av et anlegg med ca 200 groper. Tenk på hvor mange mennesker som må ha vært med for å grave, vedlikeholde og drive fangst i et slikt anlegg! Hvor lang tid det kan ha tatt å bygge dette anlegget, kan du lese på skiltet oppe ved fangstgropa.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fangstanlegget ligger langs nasjonal turistveg, og fangstgropa som er valgt til startpunkt ligger langs vegen opp til Bygdetunet i Folldal, en kort kjøretur fra Folldal sentrum.
Annonse