Fra Ruenes via Bjortjønn til Grunnevann via Kringlemyr til Fisketjønn med retur til Bjortjønn og Ruenes (Vennesla)

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 5,6 km
  • 1 time
  • Rundtur
  • 195 høydemeter totalt
  • Sesong: Mar - okt
Innledning

Dette er en veldig fin runde i nydelig terreng, men gode tydelige stier/skogsveier, flere skogstjern, bekker og gammel mosegrodd skog. Den kan like gjerne gås med utgangspunkt både fra Rønninga og fra Ruenes ved Honnemyr. Se under "adkomst" for flere detaljer.

Sjekk lenke for Geocatching i nærheten

...

Adkomst med egen bil

Kjør RV 405 gjennom Vennesla og videre mot Vegustall. Kjør til Samkom og ta FV 70 til venstre mot Honnemyr. Parker langs FV 70 etter du har passert gårdene på Ruenes og kjørt ca ytterligere 400 meter mot Honnemyr (ved tydelig merket skogsbilvei). Alternativt kan du kjøre til gården på Rønninga enkelt kople deg på runda ved å gå ned den bratte bakken på andre siden av veien ved låvebrua.

Adkomst med kollektivtransport

Se akt.no. Venneslabuss 30/31 som går til Samkom
Annonse