Topptur til Hårfjellet

Legg til huskeliste
Annonse

Løypa går gjennom et grustak før den følger et noe bratt og steinete dalsøkk opp til slakere partier. Etter hvert en fin jevn stigning over lyngheier og myr. Her får du sett steinalder-landskapet i Vassdalen, og det gamle havstrandnivået – dette er spesielt tydelig på Leka med markerte terrasser i landskapet opp mot fjellfoten.

Selve toppe...

Adkomst med egen bil

Start fra kommunevegen i Vassdalen. Parkering ved avkjørsel til gammelt grusuttak.
Annonse