Gjetholen

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening

Gjetholen

Utgangspunktet for turen blir vegenden på Gjetholen seter. Følg merket sti som går på utsiden av setervollen og opp til toppen. Gjetholen er Løtens høyeste punkt på 852 meter over havet. På vegen opp går en igjennom administrativt fredet skog, og en kan føle den trolske stemnigen bare gamle grantrær kan gi. I utkikkstårnet på toppen av Gjetholen er det muligheter for å spise matpakke i den nye varmestua.

En kan velge to alternative ruter tilbake til utgangspunktet. Et alternativ er å ta samme sti tilbake til utgangspunktet. En kan også velge å gå stien videre over toppen. Her følger stien kommunegrensa mellom Løten og Åmot et stykke, før den dreier mot vest og Snippkoia. Følg stien videre fra koia og på vestsida rundt toppen tilbake til utgangspunktet.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering på Gjetholen (Gitvola på kartet). Kjør østre fjellveg som tar av rv. 3/25 ved Ebru (bomveg), skiltet "Fuglehundsenter, DEPOT Løten, Nordhue". Etter 14 km kommer en til Øisætra, der vegen deler seg. Følg vegen skiltet Støregarden/ Gitvolsvegen og kjør denne rett fram helt til Gjetholen seter.

Hamar og Hedemarken Turistforening