Flyplassen rundt

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,1 km
  1 time
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Brønnøysund friluftsområde er en idyllisk strandflate med små øyer og fjorder. Området preges av strandlinjer, jordbrukslandskap og flyplass. Friluftsområdet er Sør-Helgelands mest populære. Området har mange startsteder og ligger nært flere boligområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg. Flyplassen rundt er en kombinasjon av natursti, turvei og bilvei. På nordvestsida går du forbi Svarthopen og jordbrukslandskapet Hovøya. På sørøstsida av flyplassen er det kystnatur og gammelt kulturlandskap med strandnære berg, små engflekker og småvokst bjørkeskog.

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Fant ingen stoppesteder i nærheten.
Annonse