Nesflaten - rundtur

Legg til huskeliste
Annonse

Turen startar ved matbutikken i sentrumsbygget og går gjennom bustadområde. I Kilen er det verna bebyggelse som er frå tida då den store kraftubygging til Norsk Hydro starta på 1960-talet. Turen går forbi badebassenget, over gammal trebru, forbi leikeplass ved skulen og barnehage.

Det meste av turen går på bilveg.

Samla oversiktkart ...

Adkomst med egen bil

Nesflaten ligg ved RV 13, Suldalsvegen. Parkering ved matbutikken i Sentrumsbygget.
Annonse