Synsåsen (midtre topp)

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  11,9 km
  3 timer, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

Utgangspunktet for denne turen er veg enden på Gitvola seter. Følg stien som går på utsiden av setervollen og over toppen Gitvola, som er Løtens høyeste punkt på 852 meter over havet. Etter å ha passert toppen, følger stien kommunegrensa mellom Løten og Åmot et stykke, før den dreier mot vest og Snippkoia (låst DNT-hytte). Like etter Snippkoia følges stien til høyre (vest). Her er det skiltet Synsåsen. Fra nytt stikryss etter 600 meter følges blåmerking til skiltet stidele sydøst for midterste topp (skiltet til Brumund/Brennsætra, Målia/Gitvola om Ulvhaugene og Gitvola/Snippkoia). Synsåsen består av tre topper, og topposten er på den midterste der kommunegrensa mellom Løten og Hamar går over.
Det er ingen sti til toppen, men det er kort veg opp til toppen. Fra toppen er det utsikt.

Gå tilbake i stikrysset ved Snippkoia. Derfra er det to alternative ruter tilbake til utgangspunktet. Enten samme veg tilbake over toppen, eller følge stien som går rundt på vestsida av toppen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst til Gitvola (Gjetholen) seter er å kjøre østre fjellveg som tar av rv. 3/25 ved Ebru (bomveg), skiltet «Fuglehundsenter, DEPOT Løten, Nordhue». Etter 14 kilometer kommer en til Øisetra, der vegen deler seg. Følg vegen skiltet Støre garden/Gitvolsvegen og kjør denne rett fram helt til Gitvola seter.
Annonse