Jotunheimstien Etappe 2: Bekkestua - Bruvoll

Annonse

Om turen

Anbefalt dagsetappe; Bekkestua-Bruvoll
Antatt tid 5,5 timer

Fra Bekkestua går du over Erpestadvangen, og rett vest til Storøyungen. Stien går nå rett nord langs vannets østlige bredd. Etter ca 5 km kommer stien frem til Bjertnessjøen. I Nordenden av vannet passerer den gjennom Bjertnessetra, og passerer tett inntil selve Rudskampen (585 m.o.h.) Hvis du har tid anbefaler vi varmt en tur om toppen. Den kan by på flott utsikt over Romeriksåsene. Stien fortsetter over Mattismyra, og videre til østenden av Råbjørn, hvor du finner Råbjørnhytta.Bestill plass på hytta om du ønsker å overnatte her. Her skiller stien lag med Rondanestien og du må foreta et valg; Rondane eller Jotunheimen. Vi antar at du skal til Gjendesheim i leveggen av Besseggen for å dyppe tærne i Gjende. Da fortsetter du stien rett nord over en kolle ca 2 km til Ingelsrudsetra. Rett nord for Breidsortungen knekker stien bratt av mot nordvest og du går inn i et småkupert landskap på Nordsiden av vannet Store Snellingen. I det nordøstre hjørnet av vannet oppe på en topp merket av på kartet som Snelligsrøysene kan vi finne levninger av gamle gravrøyser. Jamfør Elisabeth Skjelsvik i Årbok for Hadeland antas disse å være fra så langt tilbake i tid som yngre jernalder. Har du tid anbefales et besøk i yngre jernalders fotefar. Nord for vannet går stien svakt sørvest og inn på tunet til Snellingen. Her anbefaler vi en overnatting på denne ubetjente koia, før turen går ned den gamle kjerreveien rett nordvest mot Bruvoll, ca ½ times marsj fra Snellingen. Som en eventuell kveldstur fra Snellingen, uten sekk, anbefaler vi et besøk på Snellingsøgda som er et av de beste utsiktspunktene i Romeriksåsene. OBS, ved Bruvoll går det kyr på beite, vær obs ved kryssing gjennom området.

Slik kommer du deg dit

Annonse